Gävleborgs skolluncher serveras för tidigt

En stor andel av länets skolor bryter mot Livsmedelsverkets regel att skollunch tidigast ska serveras klockan elva. Ofta börjar lunchen betydligt tidigare med försämrat skolarbete som följd.
Det visar en kontroll av 30 grund- och gymnasieskolor som Radio Gävleborg har gjort. Enligt Livsmedelsverket ska skollunchen inte serveras tidigare än elva men av de 30 grund och gymnasieskolor som Radio Gävleborg har pratat med börjar 25 av skolorna servera lunch vid halv elva. På en skola infaller lunchen redan kvart över tio på förmiddagen. Organisationen Skolmatens Vänners ordförande Anichen Kringstad är kritisk till skolornas tidiga luncher och säger att det påverkar elevernas koncentrationsförmåga negativt. Det blir helt enkelt svårt för eleverna att orka med eftermiddagarna när magen är tom.