Tandlöst hyrläkarstopp

Landstingets hyrläkarstopp riskerar att bli utan effekt sedan undantagen från regeln blivit för många. Hittills har hela 80 procent av de begärda undantagen från hyrläkarstoppet beviljats av Landstingsförvaltningens ledning.
Tomma tunnor skramlar mest, brukar det heta. Och det gäller särskilt för landstingets så kallade hyrläkarstopp som infördes för två veckor sedan. För så mycket till stopp blev det aldrig. 80 procent av de begärda undantagen från hyrläkarstoppet har beviljats, i reda tal 41,5 hyrläkartjänst av sammanlagt 54 begärda. Vikarierande landstingsdirektör Lars Gustafsson säger att vissa av undantagen har varit nödvändiga för att verksamheterna överhuvudtaget ska kunna gå runt. De flesta undtagen gäller året ut, därefter ska kraven skärpas ytterligare.