Inte fel stänga av lärare

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, kan inte konstatera att skolförvaltningen i Gävle gjort sig skyldig till etniska trakasserier mot läraren Jean-Paul Elias.
År 2000 stängdes han av från sin språklärartjänst på Borgarskolan i Gävle utan att få veta varför. Han misstänkte att han särbehandlades på grund av sin utländska härkomst. DO anser att arbetsgivaren har följt lagen, eftersom skolförvaltningen inte kände till att Elias kände sig etniskt trakasserad förrän anmälan kom in. Därefter påbörjade arbetsgivaren sin utredning. DO lägger nu ned ärendet.