Kritik mot antagningssystem till högskolan

Gävle studentkår är kritisk till den utredning som vill behålla det gamla betygsantagningssystemet till högskolan.
Studentkåren förordar istället ett system som går ut på att den sökande till högskolan får genomgå en intervju om lämplighet till den valda utbildningen. - Betygsjakten är osund på gymnasiet. Lämplighet och färdighet är bättre kriterier, menar Tove Bäckström, som är ansvarig för utbildnings- och forskningsfrågor inom Gävle studentkår.