Hyreshöjning på gång i Hudiksvall

Hudiksvallsbostäder vill höja hyrorna med 4 procent nästa år. Orsaken är enligt bolaget att kostnaderna för drift och underhåll har ökat.
Men hyresgästföreningen anser att hyresgästerna inte ska behöva betala för de outhyrda lägenheterna som finns. Hudiksvall har redan idag bland de högsta hyrorna i Gävleborg, och har den högsta taxan för uppvärmning, visar en utredning.