Undersökning av runsten kan ge hälsing upprättelse

Svenska upptäcktsresande kom till Amerika 130 år före Columbus. Det visar runor på en 90-kilos runsten, den s.k. Kensingtonstenen, som nu ställs ut på Historiska museet. Experter ska nu utreda om runorna verkligen är 650 år gamla.
Äktheten av stenen har ifrågasätts, men nya rön pekar på att den kan vara äkta. Stenen påträffades 1898 i Minnesota av bonden Olof Öhman som kom från Hälsingland. Han utpekades länge som förfalskare, och nu kan alltså Öhman postumt få sin upprättelse när Historiska museet låter undersöka stenens runor.