Lång väntan på sjukgymnast

Väntetiderna till sjukgymnastikavdelningen vid rehabiliteringsenheten i Ljusdal har blivit extremt långa. Upp till 25 veckor får patienterna vänta.
Nu har en läkare anmält rehabenheten till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Enligt Astrid Trogen, verksamhetsansvarig vid Ljusdals rehabenhet beror väntetiderna på att det är brist på sjukgymnaster. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska ta upp ärendet i november.