Skolnedläggning läggs på is

Beslutet om att lägga ner Sandbacka skola i Sandviken skjuts på framtiden.
Sandvikens kommun skulle egentligen besluta om nedläggningen den 1 december men beslutet skjuts fram till februari eller mars nästa år. Anledningen är Sandvikens kommun vill se över fler skolor än Sandbacka innan de beslutar sig om vilka skolor som måste bort. Att Sandviken måste få färre skollokaler står kommunen fortfarande fast vid.