Staten bör finansera studiecentra på distans

Nu är det dags att staten hjälper till och finansierar de studiecentra för högskoleutbildningar på distans som byggts upp i kommunerna.
Det finns risk för att verksamheterna försvinner, befarar Jan Bäcklin, rektor för studiecentret och högskoleenheten i Bollnäs. Distansutbildningar har lockat helt nya grupper till högskoleutbildningar.Det är främst kvinnor som aldrig tidigare studerat och som kommer från hem utan högskoletradition. Studiecentrat i Bollnäs har en budget på 1,5 miljon men verksamheten kostar över 2 miljoner. Tack vare olika EU-projekt som bedrivs går verksamheten runt. Enligt statsrådet Ulrika Messing finns tre parter som ska dela på kostnaderna för studiecentra och det är kommunerna, högskolorna eller universiteten och staten.Och en uppvaktning är nu på gång till regeringen berättar Jan Bäcklin.