Gävle

Hyresgäster upprörda av brev

Flera hyresgäster i ett bostadsområde på Brynäs i Gävle har blivit illa berörda av ett brev från Gavlegårdarna gällande skadegörelse i området. Brevet har skickats ut till alla hushåll i området och varnar för fortsatt skadegörelse och att det i förlängningen kan innebära att man blir uppsagd från sin lägenhet. Detta trots att Gavlegårdarna vet vilka som står bakom skadegörelsen.

 – Jag tror att det är fel att skriva ett sånt här brev. Det ska istället vara ett personligt brev, säger Gunnel som är hyresgäst i området och upplever brevet som ett hot från Gavlegårdarna.

Skadegörelsen har av och till skett under sex månader vid Styrmansgatan/Riggargatan på Brynäs. Någon eller några har bland annat knackat sönder fasad och rivit ner stuprör.

I varningsbrevet antyder man att det är barn som har gjort det och att man kommer att skicka en personlig varning till den berörda familjen.

 – De eller det barn som har gjort det här känner vi till, säger Nicklas Lind, distriktschef på Gavlegårdarna.

Har ni fått kontakt med dem?

 – Vi har varit kontakt med någon, ja.

Har ni sagt till dem att de inte kan fortsätta så här?

 – Vi för ju dialog för att det här ska upphöra.

Hur kommer det då sig att ni har skickat ut ett brev till samtliga i området när ni vet vilka som har gjort skadegörelsen?

 – Vi jobbar på två plan. Dels informerar vi de inblandade och dels försöker vi göra alla hyresgäster uppmärksamma på vad som sker i området, säger Nicklas Lind.

Anders Ekholm
anders.ekholm@sr.se