Gävleborg

Länets politiker kartlagda

Gävleborgarna är nöjda med demokrati och service - men inte lika nöjda med politikerna som styr i sina respektive kommuner. Det visar en färsk rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. SKL:s rapport visar också att fördelningen av politiker i alla samhällsklasser är god i Gävleborg.

När SR Gävleborg frågar folk i Gävle så får politiker sällan några ovationer. Men vad är det då för politiker vi har i Gävleborg? Den frågan fick Björn Kullander på Sveriges kommuner och landsting, SKL, på sitt bord.

– Alla samhällsgrupper är repsenterade, vi ser tex att var tionde politiker är småbarnförälder, säger Björn Kullander.

På SKL är man nöjda med det mesta i rapporten som visar att Gävleborgs omkring 1 500 politiker följer rikssnittet på många viktiga punkter. Bland annat ligger länet bra till när det gäller jämställdhet, antalet småbarnsföräldrar som engagerar sig och invandrare.

Utredningen ger förstås mängder av annan fakta. Som att 96 procent av alla politiker i Gävleborg är fritidspolitiker och att det går en politiker på 200 gävleborgare.

Något som kan tyckas paradoxalt är att människor gillar sina hemkommuner, trots att inställningen inte är den bästa till politikerna som styr. Patrik Stenvard är moderat oppositionsrådet i landstinget.

– Vi måste bli bättre på att lyssna på människor och göra politik av det, säger Patrik Stenvard

I övrigt var Patrik Stenvard nöjd med rapporten liksom sin politiska kollega Carina Blank, socialdemokratiskt kommunalråd i Gävle.

– Särskilt Ockelbo har varit lyhörda och lyssnat på sin befolkning, säger Carina Blank.

Christian Höijer
christian.hoijer@sr.se