Bo Balderson avslöjad?

Det är Curt-Steffan Giesecke, född 1921 och tidigare vd för Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), som är Bo Balderson. Det säger Conny Persson, chef på stadsbiblioteket i Gävle. Men Curt-Steffan Giesecke själv förnekar i en första kommentar allt samröre med författarpseudonymen Bo Balderson.

Conny Persson har ett långt förflutet inom litterära kretsar i Sverige och har nu efter 20 års vetskap valt att berätta att det är Curt-Steffan Giesecke, före detta vd för SAF och med nära kontakter med en rad svenska regeringar, som döljer sig bakom författarpseudonymen Bo Balderson.

Enligt Conny Persson kommer uppgiften från en trovärdig källa inom förlagsvärlden som i förtroende uppdragit åt Conny Persson att offentliggöra avslöjandet.