Gävleborg

Ljusare tider för skogsbruket

Skogsbrukarna ser ljust på framtiden igen efter ett år präglat av sjunkande priser. Det framgår av den årliga Skogsbarometern där skogsbrukare över hela landet intervjuats.

– Det har varit ett miserabelt jordbruksår, men skogen har jag alltid trott på och den ser jag alltid en ljusning i, säger Björn Sjunning som är ägare till Åby Gård i Valbo, en av Gästriklands största skogsfastigheter.

Prisras på massa och timmer
Men trots Björn Sjunnings optimism så har det varit ett mörkt år för skogsindustrin. Det är först nu under hösten som det ser ljusare ut och priserna på massaved och timmer har börjat stiga igen. Men priserna ligger fortfarande lågt och kan jämföras med en prisnivå för tio år sedan.

– Det går ju upp och ner. För ett par tre år sedan var det ett av de högre skogspriserna jag har fått under min tid. Men då passar man ju på att avverka och så får man väl ligga lite lågt och göra lite skogsvårdsåtaganden när det är lågkonjunktur, säger Björn Sjunning.

Ljusare framtidstro
Överlag så ser ändå skogsbrukarna i Sverige mer ljust på framtiden nu än tidigare. Det framgår av årets Skogsbarometern som är en SIFO-undersökning som tas fram av LRF Konsult i samarbete med Swedbank.

– Den här optimismen som man har i dag den bygger väl på att man har en framtidstro och tror på skogsnäringen och skogsfastigheter, säger Joakim Hagelin som jobbar på LRF Konsult i Sandviken.

Mer flis i framtiden
Större delen av all skog som avverkas i Sverige går till timmer eller massaved. Men skogsbrukaren Björn Sjunning i Valbo har också märkt att efterfrågan på flis som används i värmekraftverk har ökat betydligt den senaste tiden. Och det innebär nya inkomster.

– Jag är inte främmande för att sälja min massa och flisa upp den. Får jag bättre betalt för den då säljer jag den så, säger Björn Sjunning.

Staffan Mälstam
staffan.malstam@sr.se