Gävleborg

Landstinget förlorade pensionspengar

En amerikansk bank tog större risker än vad den kommit överens med Landstinget Gävleborg om, och landstinget förlorade sju miljoner kronor av pensionspengarna.

Landstinget vill inte driva någon process mot banken. Det säger Ann-Margret Knapp som är socialdemokratiskt landstingsråd:

– Att ge sig in i något sådant här i USA är osäkert. Det här är en kultur man har i USA med stämningsansökningar och förlorar vi skulle det vara mycket kostsamt för oss.

Fonder för 1,5 miljarder
Landstinget Gävleborg har pensionsfonder för 1,5 miljarder som förvaltas av olika fondförvaltare runt om i världen.

Hur ser du på riskerna att förlora mer pengar hos de andra förvaltarna?

– Det är alltid en risk, men vi är försiktiga när vi placerar och har en ständig avrapportering och uppföljning till landstingsstyrelsen och -fullmäktige

Staffan Mälstam
staffan.malstam@sr.se