Bollnäs:

Elev stängs av från skola i ett år

En 18-årig elev stängs av från Höghammarskolan i Bollnäs i drygt ett år. Eleven har misshandlat både andra elever och personal.

– Det handlar om upprepade händelser, varje dag och varje vecka. Vi bedömer att en förvisning är helt nödvändig, säger Kjell Gyllenswärd, skolans chef, till Ljusnan på nätet.

I måndags stängdes eleven av från skolan, och i går beslutade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i Bollnäs att avstängningen ska gälla fram till jullovet 2010.