Gävleborg

Ungas inflytande framtidsfråga för länet

Unga i Gävleborg ska få större inflytande och blir mer delaktiga i samhället genom projektet Ungt Inflytande. I helgen har en länsövergripande Elevråds- och Ungdomsrådsutbildning på Bollnäs Folkhögskola genomförts.

Landstinget och Region Gävleborg står bakom ett nätverk för att öka ungas inflytande och delaktighet i länet.

Det är också de som bekostat Elevråds- och Ungdomsrådsutbildningen på Bollnäs Folkhögskola.

50 ungdomar från sju kommuner har deltagit däribland Micaela Nordin, Hanna Svensson och Alice Mjöhagen från Gävle.

– Det verkar kul, jag har aldrig varit på något sånt här förut och man lär sig saker.

– Jag har lärt mig mycket på bara en dag.

Vilka frågor känns viktiga för er?

– Skolan, eftersom det är vi som går där, egentligen rör alla frågor ungdomar om man tänker efter!

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sr.se