Valbo

Köpcentrum får bättre tillgänglighet

X-trafik invigde i dag två nya motorvägshållplatser vid Valbo köpcentrum. Därmed blir det för första gången möjligt att åka kollektivt efter motorvägen Riks 80 mellan Gävle och Sandviken och ändå ha chansen att komma på och av vid köpcentrat. De nya hållplatserna är resultatet av ett samarbete mellan flera aktörer som alla önskat förbättra köpcentrats tillgänglighet för kollektivtrafik.