Gävle

Beige är Stortorgets nya färg

I Gävle har styrgruppen för ombyggnaden av det nya Stortorget slagit fast torgståndens markiser på det nya torget ska vara enhetliga och sandfärgade. Brokig färgprakt är inte längre tillåten och det gillar vare sig torghandlarna eller flera av de Gävlebor som fått se tygprover på de nya markiserna. 

- Det är en alldeles för ljus färg som snabbt blir smutsig! Min egen markis har däremot hållit stilen genom åren, den skulle jag vilja ha kvar.

Det säger torghandlaren Leif Levin hellre skulle fortsätta stå under sin vinröda markis på Stortorget nästa sommar när torghandlarna på nytt tar plats på det nya Stortorget intill Drottninggatan.

Ingen färgprakt
Från att ha haft sin egen stil med egna färger och mått ska nu alla torgstånd se exakt likadana ut. Måtten blir antingen 5 gånger 5 eller 5 gånger 10 meter och alla markiser ska ha en sandfärgad beige ton.

Endast de som säljer färdigmat får ha kvar sina vagnar, eftersom de behöver ha tillgång till el och vatten.

"Måste styras upp"
Även gul och vinröd fanns med i diskussionerna. Men gult drar till sig insekter och vinrött blir för mörkt, säger Mats Pierrou, projektledare för ombyggnaden av Stortorget. Han påpekar också att markiserna inte får förändra färgintrycket av de varor som säljs och att en enhetlig färgskala - om än i beige ton - är bättre än brokigt och färglatt:

- Det är en gestaltningsfråga. Det måste bli uppstyrt, säger han.

Olika tycke och smak
Det är projektets landsskapsarkitekter som har bestämt färgen men torghandlarna har fått säga sitt genom några representanter i styrgruppen. Frågan är nu bara om också Gävleborna godmodigt finner sig i det nya torgets milda färgskala:

- Tråkigt och småfult, det blir man inte glad av!

Det var nämligen den samstämmiga kommentaren när Radio Gävleborg harom dagen visade upp tygprover på markiserna bland flanörerna i centrala Gävle. 

Anna Molin
anna.molin@sr.se