Sveriges Radio i förtroendetopp

Sveriges Radio är det företag som svenskarna litar mest på. Det visar Medieakademins förtroendebarometer som redovisas årligen.

Totalt har 79 procent av de tillfrågade i barometern förtroende för Sveriges Radio. På andra plats kommer fjolårets etta Ikea och Sveriges Television kom trea.