Sandviken

Biljettkrångel blev Maya Olssons fall

En dispyt om biljettsystemet på Göransson Arena i Sandviken var den utlösande orsaken till att Maya Olsson fick sparken som vd för arenan.

Arenas styrelseordförande C-G Sjölander, som för tillfället är sjuk och inte kan uttala sig i frågan, ska ha uppmanat Maya Olsson att stänga ner det krånglande billjettsystemet. Men Maya Olsson ville inte göra det, och hon anser att hon blev hotad och uppmanad att begå ett tjänstefel.

I går sammanträdde styrelsen för Göransson Arena och fattade det formella beslutet att ge Maya Olsson sparken. Alla ordinarie ledamöter i styrelsen var överens om beslutet. Men suppleanten Joe Eriksson-Gladh, som inte hade rösträtt, opponerade sig.

– Styrelsen beslutade att avskeda Maya Olsson. De hade inte ändrat ståndpunkt. De hade förtroende för Maya Olsson den 14 oktober, när vi hade det senaste styrelsemötet, och så hade vi ett styrelsemöte i dag där det inte hade något förtroende för henne. Ingenting kan förklaras under tiden, vad som skulle påverka det ena förtroendet eller det andra.

De har inte angivit några skäl alltså?

– Nej, de säger att det har varit brist i samarbetet mellan styrelsens ordförande och vd, som är Maya Olsson. De vidhåller att det är tillräckliga skäl för att Maya Olsson ska sägas upp.

Var Maya Olsson själv med på styrelsemötet i dag?

– Nej.

Vet du vem som kan ses som en möjlig efterträdare till Olsson?

– Nej, det ska annonseras. Vi har en tillförordnad vd, Bo Eriksson från kultur och fritid.

Maya Olsson har inte gått att nå för en kommentar under kvällen, men berättade tidigare i veckan att hon tog beskedet om att få sparken hårt.

Olsson har ett års uppsägningstid och att arbeta med andra arbetsuppgifter under den tiden.

Staffan Mälstam
staffan.malstam@sr.se

Mathias Gerdfeldter
mathias.gerdfeldter@sr.se