landstinget

Hjärtsjukvården har blivit bättre

Hjärtsjukvården i Gävleborg har blivit bättre de senaste åren, och jämfört med de andra landstingen är man bland de bästa i landet när det gäller antalet patienter som överlever en hjärtinfarkt.

- Det beror dels på att vi har blivit duktigare på att ge bättre mediciner och patienterna kommer tidigare till sina kranskärlsåtgärder till exempel ballongvidgningar. Och det finns nya mediciner som är blodförtunnande och som har visat sig vara framgångsrika för att behandla den här typen av patienter, säger Gunnar Gustafsson som är överläkare på Gävle sjukhus och medicinskt ansvarig för landstingets hjärtsjukvård.

Landstinget har blivit bättre på att ta hand om sina hjärtpatienter.

Tredje lägsta dödligheten
En ny rapport visar att Gävleborg har den tredje lägsta dödligheten i landet när det gäller hjärtinfarkter. Bara för något år sen låg man i botten på den punkten.

Det är framför allt färre kvinnor som dör efter en hjärtinfarkt när de vårdas på sjukhus. Siffran har minskat från nästan var tredje till ungefär var femte de senaste tre åren.

Men för männen har utvecklingen stått stilla.

- Vi har tidigare undersökt om det har förekommit någon diskriminering mot något kön och så har det inte varit utan det är fullt jämförbart vad män och kvinnor får för vård. Jag tror inte att vi har underbehandlat kvinnor heller och det kan vara slumpen att det ser ut så, men det är generellt en förbättring i överlevnad i hjärtinfarkt, säger överläkaren Gunnar Gustafsson.

Gunnar Gustafsson säger att ett problem tidigare var att ambulanserna inte alltid hade den utrustning man behövde till hjärtpatienter. Där har man blivit bättre och ambulanspersonalen har fått tydliga instruktioner vilka mediciner man ska ha med sig.

Hjärtsvikt - ett problemområde
Men en fråga man behöver jobba med nu är varför man har den näst högsta siffran i landet över antalet patienter som dör i hjärtsvikt.

- Ja, vi får ju titta på det här med hjärtsvikt. Man ska vara kritisk mot sin verksamhet och se vad man kan förbättra och försöka förbättra det, säger Gunnar Gustafsson,r överläkare på Gävle sjukhus och medicinskt ansvarig för landstingets hjärtsjukvård.

Anna Molin
anna.molin@sr.se