Ockelbo

Föräldrar rasar mot stora klasser

Föräldrar till barn på Perslundaskolan i Ockelbo rasar nu över att barn- och utbildningsnämnden vill slå ihop klasser så att det blir 34 barn i varje klass.

Eleverna på Perslundaskolan i Ockelbo blir lidande när utbildnings- och kulturnämnden måste spara pengar.

I nämndens budget för nästa år tas två tjänster ur skolpersonalen bort och då blir alltså även lektionstiderna längre.

Vill inte uttala sig
Anna Schönning är socialdemokratisk ordförande i nämnden och hon vill inte uttala sig om hur neddragningarna kommer att påverka undervisningen.

– Nej, det här är något som rektor tillsammans med personalen måste planera. Det är inget som vi politiker ska lägga oss i.

Unik försämring enligt föräldrarna
Johan Malmström från Jädraås har en dotter som går på Perslundaskolan och är en av föräldrarna som reagerar mot försämringen.

– Att vi ska bedriva katederundervisning med 34 elever i varje klass 2011 måste vara unikt för Sverige.

Dessutom ska lektionerna utökas, hur långa blir de?
– Det fick jag reda på igår. Man har – för att spara in lärartid men samtidigt visa att man fyller ut de minuter som ska undervisas – satt ihop till 80-minuterslektioner

Klarar eleverna att hålla skärpan i 80 minuter?
– Ingen klarar det, vare sig man är elev eller vuxen.

Men kommunen måste spara eftersom de har dålig ekonomi?
– Ja, det har väl alla kommuner så när som på några få. Men att skära ned på framtiden är inte acceptabelt.

Barn- och utbildningsnämnden fattar sitt beslut på onsdag.

Anders Ekholm
anders.ekholm@sr.se

Jenny Sanner Roosqvist
jenny.roosqvist@sr.se

Anna Molin
anna.molin@sr.se