Sandviken/Söderhamn

Kommuner får tummen ner av medborgarna

Invånarna i Söderhamn och Sandviken ger underbetyg åt sina kommuner i medborgarundersökningen som SCB genomfört under hösten.

Framför allt måste kommunerna göra förbättringar när det gäller trygghet och bostäder.

Lennart Olsson är centerpartistiskt kommunalråd i Söderhamn.

– När det gäller bostäder förstår jag det för i norra Söderhamn har vi dåliga bostäder.

Även i Sandviken är det bostäder och tryggheten som fått underbetyg i SCB:s medborgarundersökning.

Otrygg park
Framför allt är det Stadsparken som många tycker är en otrygg plats, säger Peter Kärnström som är socialdemoktratiskt kommunalråd i Sandviken.

– Vi har startat ett projekt för att förbättra tryggheten och vi jobbar ständigt med att få attraktiva bostäder i kommunen.

Sammanlagt har 42 kommuner deltagit i SCB:s medborgarundersökning.

Från Gävleborg medverkade Söderhamn och Sandviken, men intresset att svara på enkäten visade sig vara svalt.

Bara hälften svarade
Endast hälften av de tillfrågade har svarat.

Trots det tas undersökningen på allvar, säger både Lennart Olsson och Peter Kärnström.

– Om vi visar allvar med det som sägs och propagerar för att det är ett viktigt instrument för Sandviken så tror jag att fler kommer att svara, säger Peter Kärnström.

– Vi deltar för att vi ska få ett betyg på hur vi jobbar och försöker rätta till bristerna, säger Lennart Olsson.

Agneta Sundberg
agneta.sundberg@sr.se