Polischef uppträdde hotfullt

Rikspolisstyrelsen, RPS, anmäler en Gävleborgspolis i chefsbefattning till Statens ansvarsnämnd för att han i samband med en intervju uttalat sig på ett sätt till en journalist som uppfattades hotfullt.

RPS anser att den anmälda polischefen brutit mot polisförordningen, som säger att anställda inom polisen ska uppträda hövligt och iaktta självbehärskning. Rikspolisstyrelsen rekommenderar därför ansvarsnämnden att polischefen ska tilldelas ett disciplinstraff.