Gävle

Missbrukare lockas bort från centrum

Gävle Centrumsamverkan vill nu ha bort alla missbrukare från Galleriorna i Gävle. Kylan gör nämligen att de söker sig inomhus och flera affärsidkare anser att de stör kunderna. Socialtjänsten vill nu därför erbjuda ett alternativ för missbrukarna genom att starta ett soppkök i RIA:s lokaler på Brynäs som ligger en bra bort från centrum.

- Jag vet ju en hel del personer som tycker att det är ganska bra att få möjlighet att få gratis mat emmellanåt. Finns det ett missbruk så finns det ofta problem med ekonomin, säger Wolther Plank som är chef för bidragsenheten inom Socialtjänsten i Gävle.

Affärsinnehavarna klagar
Affärsidkarna börjar nu att knorra över att alltfler missbrukare söker sig in i det offentliga rummet i Gävle.

Socialtjänsten vill nu kombinera det här med soppkök inomhus i RIA:s lokaler på Brynäs. Enligt socialtjänsten så skulle det då bli lugnare i centrum samtidigt som man vet att missbrukarna åtminstonde får ett mål mat om dagen. Karl-Erik Mårtensson är föreståndare för RIA i Gävle.

 - Vi måste ju sätta oss ned och diskutera det här nu, vad det skulle kosta och så vidare. Men kan vi fylla ett behov som finns i stan så är det jättebra. Men ingenting är klart ännu, säger han.

Väntar på kostnadsförslag
Socialtjänsten väntar nu på svar från RIA och ett kostnadsförslag. Om RIA antar det här så måste man ha öppet till klockan sju på kvällarna och anställa fem nya medarbetare.

- Man måste vara flera för att hinna med behoven och möta de här människorna, säger han.

Har missbruket ökat?

- Ja, alltså nog tror jag att det har det. Jag tänker mest på de här unga. Jag är orolig för de unga, säger Karl-Erik Mårtensson på RIA.

Anders Ekholm
anders.ekholm@sr.se