Tolkproblem inget ovanligt

Tolkproblem i rättssalen är inget ovanligt och det äventyrar rättssäkerheten. Det säger advokater och Brottsförebyggande Rådet till Radio Gävleborg. Och tingsrätten håller med, men säger att man följer de regler som finns.

- Vi gör ju så att vi anlitar tolkförmedling. Det här är ett gammalt problem och det är ett känt problem och det är självklart ett rättssäkerhetsproblem, säger lagman och chef för tingsrätten Karl-Axel Bladh.

Hävdar att de har översatts fel
Tolkproblem har uppmärksammats vid ett antal rättegångar den senaste tiden - bland annat hävdar de åtalade vid CH-rättegången i Gävle att de har felöversatts, och detsamma säger den 51-åring som anklagas för att tänt eld på sin fru på Öster.

Advokat Tom Placht säger att det är problematiskt:

- Låt oss säga att vi har en telefonavlyssning av två människor som pratar med varandra med ganska slarvigt språk, lite slangaktigt och inte särskilt övervägt, och sedan ska det där översättas och det gjordes ju till exempel en invändning i den pågående CH-rättegången i Gävle att en tilltalad uppfattade att tolken var väldigt akademisk medan han själv var åt andra hållet om jag uttrycker mig på det viset. Och då kan det ju vara väldigt svårt att via tolk förmedla innebörden av vad man har sagt, säger han.

Har du upplevt de här problemen tidigare?

- O, ja!

Vi hör tingsrättens lagman Karl-Axel Bladh igen:

- Det är ett generellt problem. Vi gör ju inte någon särskild prövning och det kan vi ju inte heller. Vi är ju på sätt och vis i händerna på den här tolken.

Har du egna erfarenheter av det här?

- Det är klart jag har.

Men hur ser du på det här att man inte lyckas komma åt det?

- Ja, man försöker ju komma åt det. Bekymret är att det kommer nya språk och när man väl har utbildat i de nya språken då kommer det inte längre några till tingsrätten som har det språket utan då är det andra språk som är aktuella, så det är ju inte lätt att lösa detta, säger lagman Karl-Axel Bladh.

Linnea Ericsson
linnea.ericsson@sr.se