Statlig miljon för att få barn mer fysiskt aktiva

En miljon kronor får länets idrottsföreningar i statliga pengar i år för att samarbeta med skolorna och få fler barn och ungdomar att bli fysiskt aktiva. Pengarna är den första utbetalningen i "Handslaget" - en uppgörelse mellan staten, kommunerna och idrottsrörelsen.
En miljon till länet i år alltså - 477.000 till Hälsingland och 560.000 till Gästrikland. Lika mycket under tre följande år. I slutet av januari träffas de båda landskapens idrottsförbund, föreningar och skolor för att dela upp pengarna. För föreningarna är det fritt fram att komma med idéer. De som ska nås är barn och ungdomar som i dag inte rör på sig så som de borde. Om pengarna används så som avsikten är ska de inte bara få igång motionen, de ska också satsas på lägre avgifter i föreningarna för att ge fler möjlighet att vara med. Förutsättningar ska skapas för att flickor ska kunna utöva idrott på ett sätt som de själva vill, näridrottsplatser i storstadsområden etableras. (Exempel där kommuner drar in näridrottsplatser som när Gävle slutar spola isbanor blir förstås ett problem.) Försök till samarbete idrotten skolan har gjorts tidigare och ofta misslyckats. Nu har idrotten fått större ekonomiska resurser än tidigare. Hur de utnyttjas kommer att följas upp kontinuerligt.