Giftigt vatten i Ockelbo

Det finns för höga halter av ogräsgift i Ockelbobornas dricksvatten. Halter på 0,6 milligram per liter vatten har mätts upp och det är sex gånger så högt som gränsvärdet.
Det betyder att vattnet i Ockelbo är otjänligt enligt livsmedelsverket. Men nu ska problemet åtgärdas. Den ena vattentäkten stängs och vid den andra ska ett kolfilter installeras. Det kommer att kosta omkring 3 miljoner kronor.