Lyckad rehabilitering - i skogen

I Söderhamn har det under hösten pågått ett pilotprojekt i Skogsvårdsstyrelsens regi där skogen använts som en rehabiliterande kraft.
Långtidssjukskrivningar är en stor kostnad för kommunerna. Trots många försök att komma tillrätta med problemen och minska sjukskrivningarna har det inte lyckats. Pilotprojektet är ett samarbete mellan Skogsvårdsstyrelsen, Försäkringskassan, arbetsmiljöutveckling Hälsingland och Söderhamns kommun. Sju långtidssjukskrivna kvinnor från barn och äldreomsorgen i Söderhamn har deltagit.