Lokala reaktioner på vänsterstyrelse

Företrädare för vänsterpartiet i länet tonar ner konflikten i partiet som förslaget till ny partistyrelse har orsakat. I förslaget saknas flera namn från den så kallade förnyarsidan i partiet. Men att dela in vänsterpartiet i traditionalister och förnyare är en alldeles för enkel förklaring till de nuvarande stridigheterna, det säger både Ulla Andersson, kommunpolitiker i Gävle, och vänsterpartiets distriktsordförande Yvonne Oscarsson. Enligt dem finns det inga stadiga grupperingar i partiet.