Nästan 90 får gå vid Ovako

Mellan 80 och 90 Metallare vid Ovako i Hofors sägs upp med omedelbar verkan. Det står klart sedan Metall och företagsledningen nu avslutatat de centrala förhandlingarna om ursprungligen 120 varslade medlemmar.
Enligt Tord Göransson, ordförande för Metalls avdelning 169 har facket inte kunnat stå emot företagsledningens krav på att anställda medlemmar med olika former av kompetensbrister ska rationaliseras bort. Dessa mellan 80 och 90 får nu sluta med omedelbar verkan och erbjuds från och med idag istället ett omskolnings- och stödprojekt som företag, fack och andra intressenter står bakom. Ovakos personaldirektör Per Granath säger i en kommentar att samtliga parter är nöjda med uppgörelsen. Tord Göransson är av annan mening och säger att facket under förhandlingarna inte har fått något gehör för argumentet att företagets också har ansvar för de svagare av de anställda. Företaget motiverar uppsägningarna med en minskande orderingång. Tidigare har även 50 anställda på tjänstemannasidan varslats om uppsägning. Av dessa lyckades tjänstemannafacken framgångsrikt rädda anställningarna för hälften.