Hinder för funktionshindrade måste bort

Det finns flera hinder som måste bort om den lag om förbättringar för de funktionshindrade ska efterlevas. Det anser bland andra synskadade Sören Norman som ingår i en referensgrupp för handikapprådet i Gävle kommun.
Ställen som fortfarande inte är handikappvänliga på flera punkter är Gävle centralstation, restauranger och badhusen enligt Sören Norman. Lagen om att undanröja alla hinder för funktionshindrade gäller alla platser och fastigheter som är allmäna.