Ny utvärdering prisar vägar med mitträcken

Trafiksäkerheten har blivit mycket bättre på de vägar i länet där mitträcken satts upp. Inte enda person har dött i olyckor vid omkörningar och möten på dessa länsvägar efter att mitträckena satts upp. Det visar en utvärdering som Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI, har gjort.
Vägar med mitträcken kostar 100.000 kronor extra att underhålla per kilometer och år. Ändå tycker länets trafikpolischef Håkan Lundberg att det är värt pengarna, särskilt om man jämför med vad det kostar när människor skadas och omkommer i trafiken.