Utpekad gävletandläkare försvarar sig

Nio tandläkare i landet pekas ut för att ha dragit ut friska tänder på patienter. En av tandläkarna jobbar i Gävle. Men han säger att det är ett felaktigt påstående - att han aldrig drar ut tänder i onödan.
Det är Riksförsäkringsverket som har granskat röntgenbilder och har kommit fram till att till synes friska tänder har dragits ut ungefär 25 gånger. Men den utpekade gävletandläkaren säger också att det inte går att se allt på röntgenbilder - att man måste ha patienten framför sig för att kunna bedöma om en tand måste dras ut. Nu hoppas Riksförsäkringsverket att socialstyrelsen ska göra en grundligare utredning.