Trötta förare allvarlig fara i trafiken

Trötthet i trafiken är en vanlig orsak till trafikolyckor, men en faktor som inte uppmärksammas så ofta. Varje år inträffar omkring 230 singelolyckor i Sverige där föraren varit sömning. Det visar en undersökning som Väg och transportforskningsinstitutet VTI gjort. Förutom yrkesförare hör också unga förare till riskgruppen som kör trötta.