Dålig demokrati i Hofors

Hoforsborna tycker att demokratin fungerar dåligt i sin kommun. I en medborgarenkät från Umeå universitet har invånarna svarat att kommunpolitikerna inte gör sitt bästa för att tillgodose medborgarnas önskemål.
Flera andra kommuner har också undersökts och enkäten visar att Hoforsborna är särskilt kritiska. Ungefär två tredjedelar i kommunen anser till exempel att det är några få som bestämmer i Hofors och att det inte går att påverka politikernas beslut.