Gävleborg ska bli hästlän

Hästen ska ge Gävleborgs län ett lyft för fritid, näringsliv och landsbygd. Det är målet för ett treårigt projekt som LRF Gävleborg ställer sig bakom.
I Gävleborg finns mellan niotusen och tiotusen hästar, varav drygt femtusen är travhästar, resten är brukshästar och ridhästar. Projektet har stora ambitioner om större kunskap till hästägarna, ett lyft för länet som turistlän och bostadsort och utveckling av näringar inom hästsektorn. Dessutom ska fler ridvägar och ridhus komma tillstånd. Projektledare blir Mariana Fleming som nyligen avslutat en nationellt uppmärksammad förstudie i länsstyrelsens regie om Hästen i Gävleborg.