Gamla behöver svag medicin

Det vanligaste problemet på länets äldreboenden tycks inte vara att de gamla får för mycket mediciner, snarare tvärtom. Det behövs mer medicinering mot smärre krämpor, vilket i sin tur skulle kunna minska behovet av starkare och farligare mediciner.
En ny studie av 100 gamla på två äldreboenden i Gävle visar att de gamla fick för få mediciner mot ett antal smärre krämpor. De led av vitaminbrist och muntorrhet och så hade runt en tredjedel vaxproppar som sänkte deras livskvalité. Men samtidigt bekräftade studien andra rapporter som visat att det skrivs ut för mycket mediciner som kan vara farliga tillsammans med andra mediciner, som till exempel hjärtmediciner, lugnande medel och sömntabletter.