Spriten för dyr tycker nykteristerna

Socialdemokraternas nykterhetsfrämjande organisation Verdandi vill ha billigare sprit.
Det säger nu något överaskande Verdandis ordförande Alf Johansson till Radio Gävleborgs grannkanal SR Dalarna. Verdandi vill enligt Alf Johansson sänka spritskatten med minst 20 procent. Syftet är förstås att att möta grannländernas låga priser och minska den privatimport till Sverige som redan blivit följden av priskillnaden.