Ny sjukvårdsrådgivning per telefon förbereds

Nästa år ska den nationella sjukvårdsrådgivningen ”Vårdråd per telefon” startas. Satsningen förbereds bl.a. i Gävleborgs län.

Sjukvårdsrådgivningen ska ha samma telefonnummer i hela landet - 1177. Just nu håller fyra pilotlandsting, nämligen Gävleborg, Jämtland, Kronoberg och Östergötland, på att utveckla telefonrådgivningen i ett gemensamt projekt. I det här skedet handlar det inte om något praktiskt samarbete som att svara i telefon åt varandra utan snarare att prova olika system som underlättar för sjuksköterskorna i deras arbete med telefonrådgivning.