Psykatriska avdelningen i Hudiksvall blir kvar

Efter massiva påtryckningar och protester så kommer den psykiatriska avdelningen i Hudiksvall att räddas. Det har en enig landstingsstyrelse beslutat. Däremot kommer avdelningen i Söderhamn att läggas ned. Det betyder att det i framtiden kommer att finnas två psykiatriska vårdavdelningar i länet i framtiden, en i Gävle och en i Hudiksvall.

Antalet vårdplatser kommer troligen att minska i länet, men det ska kompenseras genom en 30 miljonerssatsning på öppenvård och vård i hemmiljö hos de psykiskt sjuka.