Pensionsförsäkringar börjar utmätas

Tidigare har pensionsförsäkringar varit fredade från utmätning, men nu har Kronofogden börjar mäta ut penionsförsäkringar på några håll i landet. Här i Gävleborg har redan ett par pensionsförsäkringar mätts ut.

Tidigare ansågs alltså dessa försäkringar fredade, men numera ses de som vilken tillgång som helst och säljs ut på exekutiva auktioner. Men om den som fått sin pensionsförsäkring utmätt dör innan försäkringen faller ut är det ett dåligt köp. Då förlorar köparen alla pengar eftersom pensionsförsäkringen upphör att gälla när gäldenären avlider. Det säger Annelie Cederrot, kronokommisarie på Kronofogden i Gävle.