Beställarkontoret i Söderhamn nedläggningshotat

Efter bara ett års verksamhet är beställarkontoret i Söderhamn nu nedläggningshotat. Landstingstyrelsen har beslutat att slopa de fyra hälso- och sjukvårdsnämnderna och därmed ryker även beställarkontoret som istället ska inrymmas under landstingets ledningskontor. Det här ska ge en besparing på 10 miljoner.

Landstingsdirektör Henrik Almkvist säger till Radio Gävleborg att det är troligt att beställarkontoret i Söderhamn försvinner och han kan inte utesluta uppsägningar eftersom det är ett stort belopp som ska sparas.