Hofors ska få ett nytt centrum

Hofors centrum ska bli ett centrum med mer grönska, nya gångstråk och ett ombyggt torg.

När det nuvarande centrum byggdes på 60-talet blev det relativt rymligt. Men befolkningen har minskat å Hofors centrum kan därför idag upplevas som ödsligt och sterilt.
Tanken med ombyggnaden är därför att torget ska bli mindre men grönare.
Byggstarten planeras till augusti.