Fortsatt motstånd mot flygbränsletransporterna

Nu kommer reaktionerna på miljödomstolens beslut att Banverket inte behöver söka söka tillstånd för flygbränsletransporterna från Gävle till Arlandas mottagningsstation utanför Märsta. Av de tre kommunerna på den aktuella bansträckan överväger åtminstone en att överklaga beslutet till miljööverdomstolen.

Kommunerna Älvkarleby, Tierp och Uppsala har alla tidigare uttryckt oro för transporterna och åtminstone Tierp tänker alltså eventuellt överklaga beslutet till miljööverdomstolen. I Älvkarleby säger kommunalrådet Lars Skytt att det nu blir bygg- och miljönämndens sak att ta ställning till ett överklagande.
--Järnvägen redan är miljöprövad, och därför accepterar jag personligen att det också transporteras miljöfarligt gods på den, säger Lars Skytt i en kommentar till Radio Gävleborg.