Det behövs mer pengar för att rädda skogen från skador

Avverkning och röjningsarbeten fortsätter att skada livsmiljön eller biotopen för utrotningshotade arter i länet.

Det är Naturskyddsföreningen i Gävleborg som har undersökt ett område i gränstrakterna mellan Gästrikland och Hälsingland och har funnit att sjutton procent av de skyddsvärda områdena är skadade.
Enligt Anders Delin vid naturskyddsföreningen så måste nu Skogsvårdsstyrelsen få mer statliga pengar för att ersätta de markägare som inte längre kan röja sin skog pga av skadorna på nyckeldiotopen.