gävle

250 skolanställda vill sluta

250 lärare och andra skolanställda i Gävle kommun har anmält att de vill sluta. Det är fyra gånger fler än de 60 personer som i år kan få ett avgångsvederlag om de slutar i förtid.

Att så många vill sluta handlar om ett stort missnöje hos lärarna säger en lärare som nu har ansökt om avgångsvederlag.

– Det största problemet är att vi har fått så många fler arbetsuppgifter. Det är inte i balans med tiden som jag har till förfogande. Jag är aldrig fri och kände att nu är det dags att få känna friheten.

Inte bara äldre som vill sluta

Det är främst de lärare som är övertaliga som är berättigade till ett avgångsvederlag. Det handlar om lärare i årskurs 1-7, lärare i 4-9 i ämnena svenska och SO. Det handlar också om ekonomibiträden, skolassistenter och vaktmästare. Men det är alltså betydligt fler som vill sluta som lärare. Carola Helenius-Nilsson är skolchef i Gävle kommun.

– Det är företrädesvis äldre personer som närmar sig pensionsålder.

Är det några yngre också?

– Det kan jag inte svara på i dag, utan vi ser företrädesvis äldre personer.

Men enligt en lärare som vi har pratat med så finns det även yngre lärare som vill sluta.

– Det är en del som sökt om det men fått avslag. Jag vet några stycken där jag jobbar.

Många lärare är nu trötta på slitet i skolan och allt sämre ekonomiska förutsättningar.

Anders Ekholm
anders.ekholm@sr.se