Misshandelsfall av spädbarn ökar

Antalet upptäckta fall av spädbarnsmisshandel ökar. En anledning till att föräldrar gör sina barn illa kan vara den frustration och otillräcklighet som många småbarnsföräldrar kan känna. Det säger Birgitta Brissman som arbetar som psykolog vid barn- och mödrahälsovården i Gävle.

– Ofta kan det bero på att man har en pressad situation och det kan vara väldigt påfrestande att höra barn som skriker och skriker, och till slut kan det gå lite långt så man går över den där gränsen, säger Birgitta Brissman.

Då kan det hända att föräldrar handskas så hårt med sina spädbarn att de blir skadade. Enligt statistik från Socialstyrelsens olycksfallsregister och från föräldraenkäter har misshandeln av spädbarn ökat.

Om det verkligen är en ökning, eller om det är sjukvården som har blivit bättre på att upptäcka misshandel av spädbarn, är svårt att säga. Därför ska nu forskare titta närmare på den frågan.

Känner sig otillräckliga
Men på Psykologmottagningen i Gävle, dit föräldrar får komma med sina barn, är det inte ovanligt att småbarnsföräldrarna kommer och säger att de känner sig så otillräckliga att de inte vet vad de ska göra. Frågan är då vad man kan göra?

– Man ska be om hjälp, kanske både av sin partner och sin omgivning. Man kan komma till oss, man kan gå till BVC, det finns många ställen man kan gå till, säger Eva Edin som även hon är psykolog vid Psykologmottagningen för blivande föräldrar i Gävle.

"Bättre i sjukvården"
Enligt barnläkaren och Centerpartisten Anders W Jonsson är det sjukvården som har blivit bättre på att upptäcka misshandel av spädbarn och inte föräldrar som har blivit mer benägna att göra illa sina barn.

– Vi blir bättre och bättre i sjukvården att ställa den här diagnosen att barnets skada är orsakad av barnmisshandel, säger Anders W Jonsson.

Han vill också få fram ett nationellt handlingsprogram för hur man ska upptäcka misshandlade spädbarn och vad man ska göra.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se

Jenny Sanner Roosqvist
jenny.roosqvist@sr.se