Poliser i länet för dåliga på att skjuta

Var sjätte polis i Gävleborgs län är för dålig på att skjuta med sin pistol. 70 poliser av 430 som gjorde skjutprovet blev underkända. Det är något sämre än förra året, och en orsak kan vara att medelåldern bland poliserna ökar.

Poliserna ska klara att skjuta med sin pistol på 10 meters håll så att 4 av 5 kulor sitter i en 25 centimeter stor cirkel, men en av sex poliser klarar alltså inte kraven.
Det är framförallt de poliser som jobbar inne, utredare till exempel, som inte klarar skjutproven.