Brobygge till Europadomstolen

Banverkets bygge av den nya bron över Ljusnan i Ede utanför Ljusdal är i full gång. Men en handfull människor fortsätter att kämpa för att få rätt mot Banverket. Efter att ha förlorat i både miljödomstolen och miljööverdomstolen och blivit avvisade i Högsta domstolen kommer de nu att gå vidare till Europadomstolen.

Miljövännerna och flera oberoende experter anser att området är värt att bevara till eftervärlden. Området är Natura 2000 klassat och det finns ett antal utrotningshotade musslor och sällsynta växter i myrmarken.